De arrogante hufters!

Ja, je leest het goed. De arrogante hufters staat er. En dat meen ik. Wederom weten de heren en dames politici in Almere zich te verzekeren van weer 4 jaar ongebreidelde machtswellust en megalomane projecten, ten koste van de kiezer die hun massaal heeft uitgekotst! Je kan het er mee Lees meer…

Burgerinitiatief

TegenpartijTijd voor een nieuw Burgerinitiatief, Welkom op het nieuwe hoofdkwartier van de NeoTegenpartij…….

Neo van nieuw, en waarom zou je zelf iets slechts verzinnen als je een goed idee kan jatten? En Tegenpartij, zoals die door de heren Jacobse en van Es ooit is opgericht. Ik weet nog goed dat ik op zondagavond een trein vroeger pakte naar dat vervloekte en verguisde instituut Saint Louis (waar ik wegens onhandelbaarheid was geparkeerd) om geen minuut van de uitzendingen te missen. Dat ik een trein vroeger pakte dan nodig mag een bijzondere hulde blijken aan het genie van de heren van Kooten en de Bie. Dat de door hun verzonnen types nog in het geheugen gegrift staan, en sommigen nog immer bijzonder actueel zijn, is de volgende veer in de reten van voorgenoemde  heren.

(meer…)

Gevaar voor de gewone burger!

geld en boeienWat er nu weer uit de pet van oud officier van Justitie Teeven vandaan is gekomen, en waar zelfs een meerderheid voor is gevonden in de tweede kamer is echt ten hemel schreiend. Dit wetsvoorstel geeft duidelijk aan dat de Nederlandse staat langzaam maar zeker vervalt naar een dictatoriale samenleving die Orwell in zijn wildste dromen niet had kunnen bevroeden.

Teeven, die al eerder dit soort wilde ideeën lanceerde, heeft bedacht dat in het kader van de “pluk ze” wetgeving men al kan overgaan tot beslaglegging als iemand is verdacht. Ja, lees die zin nog maar een, al als iemand is verdacht! Hij heeft hier een “zachte” grens in gesteld van € 5.000,-, maar geeft in zijn toelichting al aan dat dat ook wel eens minder zou kunnen zijn.

(meer…)

Betaald Parkeren…..

stapels geldEindelijk dan, een van de grote winkelketens van Nederland durft in Almere van leer te trekken tegen het onzinnige betaald parkeren (Omroep Flevoland). Niet dat het echt wat voorstelt hoor, want ze hebben nog een paar winkels in Almere en die zullen ze niet dicht gooien, maar het is een duidelijk signaal. Wanneer ze nu ook nog wat andere grote huurders mee krijgen hebben ze misschien wel een kans van slagen.

Betaald parkeren is wat mij betreft zo’n verschrikkelijke stomme gemeentelijke regeling in een wijds opgezette stad als Almere en geeft blijk van een totaal ivoren toren syndroom. De gemeente komt ergens (weer) wat geld tekort en een totaal nutteloos ambtelijk figuur, waarschijnlijk lid van de auto hatende overtuiging (GroenLinks, Milieudefensie of een van die andere subsidie slurpende clubs) die met de wereld en vooral zichzelf het beste voor hebben, bedenkt dat Almere gelukkig beschikt over een reservoir van te innen geld, haar bewoners. Je hoeft dan alleen nog maar een enigszins valide verhaal te bedenken (betaald parkeren, hondenbelasting, OZB) en hoppa… geld.

(meer…)