geld en boeienWat er nu weer uit de pet van oud officier van Justitie Teeven vandaan is gekomen, en waar zelfs een meerderheid voor is gevonden in de tweede kamer is echt ten hemel schreiend. Dit wetsvoorstel geeft duidelijk aan dat de Nederlandse staat langzaam maar zeker vervalt naar een dictatoriale samenleving die Orwell in zijn wildste dromen niet had kunnen bevroeden.

Teeven, die al eerder dit soort wilde ideeën lanceerde, heeft bedacht dat in het kader van de “pluk ze” wetgeving men al kan overgaan tot beslaglegging als iemand is verdacht. Ja, lees die zin nog maar een, al als iemand is verdacht! Hij heeft hier een “zachte” grens in gesteld van € 5.000,-, maar geeft in zijn toelichting al aan dat dat ook wel eens minder zou kunnen zijn.

In de praktijk heeft u dus een probleem wanneer u als verdachte wordt aangemerkt, en dat is heel wat makkelijker dan u denkt. U heeft bijvoorbeeld in uw vriendenkring een bekende strafpleiter die een nog bekendere crimineel bijstaat. Die strafpleiter wordt afgeluisterd door justitie, omdat ze willen weten wat er allemaal in de rechtszaal zal gaan gebeuren of om een andere reden, dat kan zelfs zijn om de strafpleiter te beschermen…

In een telefoongesprek met de strafpleiter maakt u, al grappend, een opmerking dat u eigenlijk ook wel zo’n weed kwekerij zou willen hebben want net als iedereen houd u aan het einde van uw geld flink wat maand over. Jammer genoeg (voor u) wordt dit gesprek afgeluisterd (want Nederland is het land met de meeste telefoontaps ter wereld, ook al dankzij diezelfde heer Teeven) en hoppa… u bent verdacht van het hebben van een weed plantage. Justitie legt beslag op uw tegoeden, op uw huis, op uw auto, op de spullen van uw kinderen etc. etc. alleen omdat u een losse, als grap bedoelde, opmerking maakte over misdaad die wel degelijk loont.

Of kijk eens naar de zaak van Erik de Vlieger, eens een gevierd zakenman, maar door verdachtmakingen volledig ten gronde gericht, vervolgd tot alle uithoeken van de wet en totaal vrijgesproken. Onder de nieuwe wet is hij niet alleen zoals nu zijn reputatie kwijt, maar heeft hij vanaf het moment dat hij verdacht is geen toegang meer tot zijn eigen geld en kan dus met geen mogelijkheid een beetje slimme advocaat inhuren. De rechtszaak tegen de Vlieger zou er dan toch heel anders uitgezien hebben, laat staan dat hij het zich zou kunnen veroorloven om in hoger beroep te gaan.

En wat mij nu zo kwaad maakt is dat niemand daar iets over zegt, dit stukje rechtenontneming wordt stilgezwegen, geen SP, geen GroenLinks, geen D66, geen PvdA, desnoods de Partij voor de dieren, niemand die opstaat en zegt: ”he, ho even Teeven, zou je niet even wachten met je beslaglegging. In de wet staat namelijk dat iemand pas schuldig is als deze is veroordeeld.” Nee, niets van dat alles, geen grote oproepen in de krant om te protesteren tegen deze schending van uw rechten, geen enkele journalist die hiertegen ten strijde trekt. Lijdzaam laat men dit gewoon gebeuren. Alleen een klein stukje op het web van de Telegraaf. En juist die zou beter moeten weten. Die had namelijk journalisten die werden verdacht van een misdrijf en dat was precies tegen het zere been van justitie. Juist dat soort verdachten, die justitie niet veroordeeld kan krijgen omdat ze iets hebben gedaan wat niet lekker ligt bij justitie maar wel gewoon legaal is krijgen straks, omdat ze op een andere manier niet te pakken zijn, de volle uitwerking van Teeven’s nieuwe meesterstuk voor hun kiezen.

En de echte criminelen? Die houden hier allang rekening mee en hebben eventuele verdiensten en kwade gelden ver buiten het bereik van justitie veilig opgeborgen. En dat geeft de politietop zelfs toe, lees deze presentatie maar eens door.

En wij, de burgers, wij laten dit gevaar voor de rechtsstaat gewoon maar lekker schuiven….