Gevaar voor de gewone burger!

geld en boeienWat er nu weer uit de pet van oud officier van Justitie Teeven vandaan is gekomen, en waar zelfs een meerderheid voor is gevonden in de tweede kamer is echt ten hemel schreiend. Dit wetsvoorstel geeft duidelijk aan dat de Nederlandse staat langzaam maar zeker vervalt naar een dictatoriale samenleving die Orwell in zijn wildste dromen niet had kunnen bevroeden.

Teeven, die al eerder dit soort wilde ideeën lanceerde, heeft bedacht dat in het kader van de “pluk ze” wetgeving men al kan overgaan tot beslaglegging als iemand is verdacht. Ja, lees die zin nog maar een, al als iemand is verdacht! Hij heeft hier een “zachte” grens in gesteld van € 5.000,-, maar geeft in zijn toelichting al aan dat dat ook wel eens minder zou kunnen zijn.

(meer…)

Bonnenregen

Wat een achterlijk land is dit toch. Neem nou dit geval, de wijkteamchef (da’s een onderbaasje bij de politie) van Gooi- en Vechtstreek. Die stuurde een mailtje naar zijn werknemers dat er wat gedaan moest worden aan de achterblijvende resultaten en dat er daarom een “bonnendag” was georganiseerd, inclusief prijzen voor de ijverigste scribent (dat is een schrijver). En, natuurlijk is er dan altijd wel een ambitieuze of rancuneuze onderknuppel die zijn baas pootje wil lichten en de zooi doorspeelt naar de media. Met als gevolg een storm in een glas water, want de korpsvoorlichter springt direct op om de wijkteamchef af te vallen en te melden dat de man/vrouw ernstig berispt is. Want anders zou de shit wel eens bij de hoge ventilator (lees diegene die de arme man onder druk zet om te presteren) uit kunnen komen en dat moet toch vooral vermeden worden.

Ben eens eerlijk… natuurlijk is het niet leuk, het initiatief van deze beambte maar wat moet hij dan? Ook hij wordt beoordeeld op -in mijn optiek foute- criteria die zijn ingegeven door de wildgroei van managers die zich met een vak bezig houden dat ze niet beheersen, het runnen van een politie organisatie.

(meer…)

Roofridders en vazallen

eindelijk is het dan zover, voor zover het nog niet helemaal duidelijk was heeft nu ons “democratisch” gekozen bestuur zich volledig in de inhalige kaart laten kijken. Het verhaal stond in de Donald Duck voor volwassenen, de krant van wakker Nederland die ons tegenwoordig ook al via de TV weet te bereiken voor het betere indoctrinatie geweld (maar dat is weer een ander verhaal). Het gaat hier over de roofridders en hun vazallen, of te wel De Nederlandse Staat en de door haar benoemde beambten.

(meer…)

Polifrieken

Van god los, een mooie uitdrukking voor de hele kliek die namens u en mij het land zouden moeten regeren. Ja, zouden moeten. Want op enige daadkracht heb ik het clubje niet betrapt, behalve dan het vervolgen van mensen die een andere mening uitdragen zoals die mislukte, en zeker niet grappige cartoonist.

(meer…)