Eindelijk actie

Eindelijk actie, welliswaar van een kant die ik veracht en verafschuw, maar eindelijk wordt er opgestaan tegen het verouderde vehikel wat wij de wet noemen. En dan moet ik ook nog toegeven….. jazeker beste vriend de demonstrant, je hebt gelijk. Had je niet verwacht hé…. In de ogen van vele Nederlanders faalt de rechtspraak inderdaad. […]

Gevaar voor de gewone burger!

Wat er nu weer uit de pet van oud officier van Justitie Teeven vandaan is gekomen, en waar zelfs een meerderheid voor is gevonden in de tweede kamer is echt ten hemel schreiend. Dit wetsvoorstel geeft duidelijk aan dat de Nederlandse staat langzaam maar zeker vervalt naar een dictatoriale samenleving die Orwell in zijn wildste […]

No advertorial

Echt niet. Dit stukje is om jullie te laten meedelen in de wondere wereld van de alternatieve geneeskunst. Zoals velen van jullie weten ben ik lichtelijk gestoord, zowel fysiek als mentaal (maar aan dat laatste kan niets meer gedaan worden). Maar het eerste deel, het daadwerkelijk lichamelijke disfunctionerende deel, daar wordt aan gewerkt.

Omgekeerde bewijslast

CDA-er van Geel heeft weer eens last van een lumineus idee. Jammer genoeg is Pietertje niet zomaar een gewone burger, zodat het idee vanzelf weer zou verdwijnen. Nee, Pietertje is de opperman van de pluchezitters in de 2e kamer van het voorheen christelijke samenraapsel van oude partijtjes. Dat heeft als consequentie dat wanneer hij een […]