Vogelaar is niet meer. Ze moest weg omdat Woutertje eindelijk doorhad dat zijn prestige projectje (Ja, prestige, want wie heeft er nu een minister van Integratie nodig?) toch nooit van de grond zou komen.

Het trieste is dat mevr. Vogelaar eigenlijk een symbool is van wat er mis is met de Nederlandse regering, eigenlijk met de politieke partijen. Het zal best dat er een paar van de pluche zitters en wouldbe pulche zitters een of andere school hebben afgemaakt, maar een echt verstand van zaken hebben? Nee, daar heb ik ze nog niet op kunnen betrappen. Weten wat de bevolking van hun land nu echt wil doet men in de burelen van de politieke partijen ook niet echt. Anders zouden wij met z’n allen niet zo hard klagen over wat er nu weer doorgedrukt is.

Helaas moet ik constateren dat de politiek, die eigenlijk zou moeten zorgen voor een stabiel en leefbaar Nederland, is verworden tot een baantjes machine voor onderpresteerders. Op een enkele uitzondering na kan ik niet een van de plucheverwarmers aanwijzen die ik vol vertrouwen de leiding in handen zou geven van een gewoon MKB bedrijf, laat staan een groot bedrijf. Ik kan trouwens mijzelf ook niet aan de indruk ontrekken dat er niet een is die ooit serieus de kost heeft verdiend met arbeiden. Zelfs Jan M.( nu zgn. op de achtergrond bij de SP), die pretendeert lasser te zijn geweest, had het in die periode al te druk met zijn politieke aspiraties om de moeite te nemen een vaste baan te hebben.

Onder de leiding van de zelfbenoemde experts die in de opeenvolgende kabinetten en andere schimmige rijksorganen is Nederland er niet op vooruit gegaan, zeker niet voor diegenen die de rekening mogen betalen van al dat gebestuur.

Nederland, een van de rijkste landen ter wereld heeft een grote groep bewoners die zijn aangewezen op de voedselbank (particulier initiatief). Dat zou dus niet zo mogen zijn. In Nederland is groeit een grote groep kinderen op onder de armoede grens. En wij, onder het mom van ontwikkelingshulp maar geld geven aan de arme landen (lees krijgsheren en andere onderdrukkers).

Maar ook heel simpele dingen kan ik niet rijmen. In de jaren 70 van de vorige eeuw (Tjezis wat wordt ik al oud) wilde men af van de antennes op elke huis. Daarom werd er door gemeentes een zgn. centraal antenne systeem aangelegd. LET WEL!!!! dat werd dus gedaan van gemeenschapsgeld. Helaas hebben diezelfde gemeentes, gejaagd door een lobby van grootgeld bezitters (Amerikanen) dat systeem verkocht aan …. diezelfde Amerikanen. Met als gevolg dat er eenmalig een bedrag in de gemeentekas verdween (vaak naar de algemene reserves???) en wij, die al hadden betaald voor de aanleg van dat systeem en eigenlijk dus alleen maar het onderhoud hoefden te betalen, nu maandelijks een vermogen dienen af te tikken om te mogen kijken naar de TV.

Weet u nog dat heel Nederland moest gaan koken op gas? Ja… dat werd ons door de overheid verteld. En dat dat gas werd gevonden in ons eigen land, ergens bij Slochteren zodat we daar allemaal van zouden profiteren? Hoe kan het dan bestaan dat we nu elke maand een godsvermogen dienen af te rekenen voor datzelfde gas (dat toch al van ons was?).

Of wat te denken van elektriciteit? De fabrieken (centrales) zijn gebouwd van gemeenschapsgeld, wekken elektriciteit op door ons gas te verstoken en leveren die elektriciteit thuis af door kabels die zijn aangelegd met…. gemeenschapsgeld. Waarom moet ik dan aan NUON of een andere maatschappij zoveel geld betalen?

Dat komt doordat de politiek ONS belang heeft verkwanseld ten gunste van het eigenbelang. En laten we wel wezen…. ik voorzie geen verbetering. Heel werkend Nederland ziet dat haar belangen en haar rechten worden verarmd (WW, WAO, Ontslagvergoeding, ga zo maar door) maar ziet ook dat diezelfde verarming niet geld voor de politieke club. Want die hebben een salarisverhoging van 30%, wachtgeld, geen sollicitatieplicht etc.