Nee, ik ben geen fan van het instituut koningshuis. Misschien komt dat door de invloed van mijn vader, die ook al geen fan is, maar misschien komt het door de poppenkast die ervan gemaakt is. Prinsjesdag, Koninginnedag, Staatsbezoek…. er wordt een blik bejaarden opengetrokken, de schooljeugd draaft op, de plattelandsvrouwen punniken een kleedje…. en de majesteit wuift.

Alleen al het feit dat je jezelf op een dergelijke wijze te kijk laat zetten, met je hele familie op een bordes danwel balkon en wuiven naar het gepeupel. Heeft een majesteit dan naar rozen ruikende poep of heeft een majesteit iets bijzonders, behalve uit de juiste baarmoeder tevoorschijn komen, gepresteerd? Niet dat mij is opgevallen. Eigenlijk kan ik helemaal geen bijzondere prestaties uit mijn geheugen oproepen die worden toegeschreven aan de koningklijke familie. Tuurlijk, er wordt af en toe iets gedaan met maatschappelijk (lees politiek correct) verantwoorde projecten, maar verder dan dat komt men niet. 

En toch staat er wel een leuke beloning tegenover. Directe kosten voor een paar optredens per jaar voor het Nederlandse volk bedragen 110 miljoen euro (en dan missen we nog wel wat stuivers in de optelling, zoals de belastingvrijstelling van de familie).

Wat mij betreft schaffen we het af, dat hele koningshuis. We hebben al een minister president, niet ideaal maar toch wel gekozen. Die kan dan mooi de lintjes doorknippen en de andere “taken”van het koningshuis overnemen.