de vreedzame demonstrante

de vreedzame demonstrante

Een paar stukjes geleden schreef ik, alweer, over de teloorgang van onze rechtsstaat. En wat schetst mijn verbazing toen ik hedenochtend mijn internet opentrok om de dagelijkse nieuwtjes tot mij te nemen? Het is nog veel erger dan ik al dacht.

Volgens de grondwet, artikel 7, mag je voor je eigen mening uitkomen, zowel in woord als in geschrift, zonder aan wie dan ook daar verantwoording voor af te moeten leggen. Maar daar hadden de dienders in Utrecht geen enkele boodschap aan. Voor het oog van de camera zijn deze overijverige beambten aan het blunderen geslagen. Zij arresteren een dame, die geheel volgens de wet, voor haar mening uitkomt. Misschien dachten zij de bejaarde die ons land regeert te moeten beschermen tegen haar onwelgevallige onderdanen, of in ieder geval de mening van die onderdaan. Misschien dachten zij dat ze het recht hebben om zelf de wet te overtreden… wie weet wat er door hun gedachten is geslopen. Het blote feit dat het in hun gedachten opkomt om op een dergelijke flagrante wijze de grondwet van ONS land te overtreden geeft in mijn optiek ruimschoots aan hoever we al zijn weggezonken in het moeras van onderdrukking!

Ik grijp nu maar even terug in de recente geschiedenis (1940 – 1945), toen mensen die het met de plotselinge machtswisseling in Nederland en daarvoor uitkwamen werden gearresteerd. Aan die periode refereren wij nu als de bezetting. Volgens alle gangbare beschrijvingen was dat een heel slechte periode en zou de Nederlandse regering en de (wereld)samenleving er zorg voor dragen dat dit nooit meer zou gebeuren. Er werd zelfs een speciaal orgaan (Verenigde Naties) voor in het leven geroepen om in de toekomst deze excessen te vermijden.

En gisteren gebeurde het gewoon. In ONS eigen Nederland, dat altijd de mond vol heeft van normen en waarden. Dat voorgeeft een rechtsstaat te zijn. Waar iedere burger geacht word de wet te kennen en waar we dachten een samenleving te hebben opgebouwd met rechten en plichten voor haar bewoners. Ik ben bang dat ik slechts kan verwijzen naar een andere pennenvrucht als een oplossing.