Ik ben tegen de Floriade in mijn prachtige woonplaats Almere. Mordicus tegen zelfs. Ik ben trouwens niet alleen in mijn aversie tegen deze  achterhaalde landbouwtentoonstelling. Wie ik ook spreek in mijn directe (en niet zo directe) omgeving heeft serieuze twijfels en bedenkingen.

Ik zie de Floriade als een vehikel waar de megalomane bestuurders van Almere zich in kleine kring mee op de kaart zetten, zodat zij en hun vriendjes goede sier maken met gemeenschapsgeld. Doof voor waarschuwingen over de verspilling van ons geld. Blind voor de financiële catastrofes die de afgelopen Floriades zijn gebleken.

Stilletjes probeert het college van Almere en hun trouwe jaknikkers dit project op de baan te houden, maar door fout op fout te stapelen maken zij zich alleen maar belachelijk. Fouten in de onteigeningsprocedure bijvoorbeeld. Het is een grote schande wanneer je niet eens in staat bent om de juiste personen aan te schijven over de voorgenomen onteigening, en dat tot drie keer toe herhaald. Het is ook een grote schande wanneer je zonder deugdelijke vergunning overgaat tot het rooien van een compleet bos, en door een ondernemer (hi Philippe) gedwongen wordt je activiteiten, in ieder geval tijdelijk, te staken. Zo maar een paar voorbeelden uit het groeiende dossier Floriade.

In ons enige lokale huis aan huisblad stelt Robert Mienstra de vraag wie er tegen de Floriade is (via Facebook reageren). De (overweldigende) meerderheid blijkt tegen dit project te zijn. Met als voornaamste reden de geldverspilling en de afbraak van een prachtig stuk groen rond het weer water en alle daarbij horende recreatiemogelijkheden voor alle Almeerders. Maar helaas blijkt uit de reacties ook dat de mensen hun hoofd laten hangen. Een tegengeluid heeft volgens hun geen zin. Ze luisteren toch niet. Maar is dat zo?

Ik hang de stelling aan dat het enige wat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, goede mensen zijn die zwijgen. Dat geeft deze bestuurders de mogelijkheid om op eigen voorwaarde de publiciteit te zoeken (lees te kopen) en geeft hun de ruimte om te zeggen dat zij nooit kennis hebben genomen van enige tegenstand. Ondanks hun eigen enquête die schandalig gekleurd opgesteld was en desondanks een ruime 70% tegenstand liet zien.

Daarom wordt het tijd een tegenstem te laten horen! Een flinke demonstratie in hun voortuin, een handtekeningenactie (of beide). Laten we hun geldboom omzagen! Vrijwilligers kunnen zich melden bij mij. Ik ga ervoor!