IMG_0334Een paar dagen geleden mocht ik op facebook een bijzonder lang elipsel aantreffen van ene Sylvana Simons waar ik graag antwoord op wil geven. Dus, hier gaat ie dan maar weer, een heus stukkie voor mevrouw Simons.

Mevrouw Simons, u bent geschokt door reacties die worden opgeroepen door de strijdtocht tegen zwarte piet die u, samen met nog veel meer medestanders uit het BN wereldje, voert. U noemt zelfs een rijtje van die medestanders. Zijn dat nou van die mensen die het beeld van Malcom X misbruiken door zich met precies zo’n houding bij kinderfeestjes te laten fotograferen terwijl ze kleine kinderen intimideren met hun agressie? Of zijn het die medestanders die zo’n geweldig gevoel voor humor hebben dat ze tijdens de intocht niet op de foto willen met de Sint? Maar dat alles, en nog wel veel meer, is schijnbaar gerechtvaardigd want deze mensen voeren volgens u de juiste strijd. Overigens ben ik ook niet gecharmeerd van de gekken die uit het struikgewas tevoorschijn komen en hun nazistische ideeën spuien, maar gekken heb je gelukkig in alle groeperingen dus ook bij blanken.

Terug, enige nuance in uw standpunt is er niet te ontdekken. U benoemt mij, ik ben een latente racist. Een semi intelligent mens met een diepgeworteld gevoel van superioriteit. Want ik ben voorstander van de figuur van Zwarte Piet, en alles waar hij (of zij) voor staat. Gezelligheid, acrobatische toeren, boeman, snoepuitdeler, domme streken en “boeren slimheid”. En ook zijn Moriaanse voorkomen. Zo zwart als roet, hoort Piet te zijn.

En nee, mevrouw Simons. Zwarte Piet is voor mij geen dankbaar instrument dat mijn gekleurde medemensen moeten zien als een positief rolmodel. Zo’n rolmodel is mijn tante, mijn achterbuurman of mijn overbuurvrouw. Gewone mensen waar ik heerlijk mee kan keuvelen en de dagelijkse dingetjes die mensen beleven mee kan bespreken. Mensen die midden in de samenleving staan en keer op keer zich laten voorstaan op hun nabuurschap, hun kleine en grote zorgen die ons allemaal verbinden.

Waar ik eigenlijk de meeste moeite mee heb is uw doordrammen, na een verloren wedstrijd. Nederland is een democratie. In Nederland regeert de meerderheid en niet de groepering die de meeste BN’ers in haar gelederen weet te krijgen. En wat wil nu het geval, deze meerderheid spreekt zich keer op keer uit tegen uw standpunt, met argumenten die hout snijden. Dat overigens ondanks uw retoriek over slavernij en misbruik.

Ik heb me in het verleden nooit druk gemaakt over de vraag of Zwarte Piet racistisch zou zijn. Niet totdat u en uw kompanen dit gingen roepen bedoel ik daarmee. Ik heb hun kreten aangehoord en hun argumentatie tegen het licht gehouden. En toen vielen ze door de mand. Niet alleen bij mij, maar bij (volgens RTL, dus waar) vijfentachtig procent van de mensen die de enquête beantwoorden. En bij de mensen die alle andere enquêtes over dat onderwerp beantwoorden. Maar nu komt het. U, en uw medestanders, zien uw falen niet in. U blijft van uw toren schreeuwen als ware u op een kruistocht en u die ongelovigen moet bekeren of vermoorden. U bent zo overtuigd van uw eigen gelijk dat u, wederom samen met de “vele” medestanders, uw gelijk probeert te halen.

Beste mevrouw Simons, hou toch op. Ik wil u helemaal niet discrimineren. U heeft geen enkele reden om u gediscrimineerd te voelen. U lijkt niet eens op Zwarte Piet. U roept alleen maar negatief sentiment op in de samenleving en polariseert een kinderfeest. Omdat u gelijk wilt hebben, of aandacht voor een vertekend beeld wat u op die ene fictieve figuur projecteert. U hoort mij toch ook niet over de figuur van Sinterklaas. Die is wit ja, en heeft een behoorlijk beladen afkomst. Zeker wanneer we de inquisitie daar eens bij gaan halen. Maar dat heeft er dus geen moer mee te maken!

Als afsluiter dan maar: Hoe treffend is het dat bij de officiële intocht van Sinterklaas, dit jaar in Meppel (nooit geweten dat dat op de vaarroute naar Madrid lag) er duizenden kinderen en hun ouders langs de kant stonden terwijl er een handje vol, maximaal 250, van uw medestanders aanwezig waren. Dat geeft denk ik de verhoudingen netjes weer.