CDA-er van Geel heeft weer eens last van een lumineus idee. Jammer genoeg is Pietertje niet zomaar een gewone burger, zodat het idee vanzelf weer zou verdwijnen. Nee, Pietertje is de opperman van de pluchezitters in de 2e kamer van het voorheen christelijke samenraapsel van oude partijtjes. Dat heeft als consequentie dat wanneer hij een verbale scheet laat dit direct wordt vermeld in de landelijke dagbladen. 

Het idee van Pietertje is, gezien vanuit de optiek van belastinggaarders en centengraaiers, niet eens onverwacht. Hij wil namelijk dat criminelen aantonen dat hun kapitaal niet is verkregen middels criminele praktijken. De omgekeerde wereld eigenlijk. Op zich lijkt dit een loffelijk streven, maar in de praktijk is het een vrijbrief om een ieder die op wat voor wijze met justitie (het bijkantoor van de belastingdienst) in aanraking komt te ontdoen van geld en goederen. LET OP! dat kan U dus ook zijn! 

Letterlijk stelt Pietertje “Als jij wordt veroordeeld voor een misdrijf dat verbonden is aan criminele winsten, dan moet je zelf maar bewijzen dat je vermogen wel legaal is verkregen.” Ja, en hoe zit het dan met de jongens uit Putten, of de Hells Angels, of….. ga zo maar door. In de tijd van Colijn zou een dergelijke aanpak misschien nog haalbaar zijn geweest. Helaas is in de tegenwoordige tijd de rechterlijke macht niet echt onbevoordeeld te noemen, liegen officieren van justitie en wordt er door het politiekorps op grote schaal gebruik gemaakt van ongeoorloofde opsporingsmethoden. Een ieder kan dus zomaar veroordeeld worden voor een in de schoenen geschoven misdaad. Dus U ook.

Er is dan, voor de gelukkigen onder de veroordeelden, nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, maar het geld dat u bijeen heeft geschraapt op uw bankrekening is dan al wel verdwenen naar het Haagse alwaar (sarcastische mode on) ze er allemaal heel nuttige dingen mee doen (sarcastische mode off). Dat heeft dan als bijkomend voordeel dat u geen advocaat meer kunt betalen voor het hoger beroep.

Nee Pietertje, niet echt een goed idee. Wanneer je (terecht) vind dat de huidige wetgeving niet voldoende is dan kan je misschien eens kijken naar het waarom, zonder direct burgerrechten te gaan aantasten. Het is aan de wetgever om te bewijzen dat iets niet in orde is. En daar zul je dan ook fondsen voor vrij moeten maken en mensen voor moeten opleiden. Want dat is waarom de huidige wetgeving niets oplevert, een gebrek aan talent en kennis bij de huidige club speurders. En gebreken,Pietertje, verberg je niet met een nieuwe “Pluk-ze” wet!