evolutieDe trieste staat van Nederland anno 2016 noodzaakt mij tot de declaratie van onderstaande ideeƫn. Is deze opsomming compleet? Verre van. Het is bedoeld als een aanzet tot verbetering van de samenleving en een verkenning van mogelijkheden, waar mogelijk omkleed met argumenten en gelardeerd met mijn eigen inzichten.

Nederland en de Nederlanders worden geregeerd door een politieke elite. Een elite die de Nederlanders geacht worden te kiezen. Dit grondrecht om te stemmen is iets wat vele Nederlanders in hun wanhoop niet meer uitoefenen omdat zij de mening zijn toegedaan dat het toch niet uitmaakt. En ze hebben gelijk. De politieke elite wringt zich in alle mogelijke bochten om veranderingen die haar niet welvallig zijn naast zich neer te kunnen leggen. Mooie recente voorbeelden zijn het afgedwongen referendum over het EU associatievedrag met de Oekraine wat door de verantwoordelijk minister aan alle kanten zeer doorzichtig wordt gemanipuleerd door subsidies zeer snel toe te kennen aan het hem welvallige kamp en het hem niet welvallige kamp deze subsidies op alle valide, maar zeker ook niet valide, redenen af te wijzen danwel te traineren. Ook het aantal stemlokalen blijkt veel minder te zijn in de hoop de opkomst te drukken en zo alsnog het referendum ongeldig te kunnen verklaren door een te lage opkomst. Iets wat overigens geen beletsel is bij de tweede kamer verkiezingen. Maar ook de soap rond het voorzitterschap van de tweede kamer liet mooi zien hoe een middelmatige mevrouw uiteindelijk door de politieke malversaties werd gekozen boven de door vriend en vijand geschikter geachte meneer.

Onze ministerpresident liegt ons keer op keer voor over het koningshuis en probeert zijn onmacht om deze leugens te verdoezelen te verkopen door een mantel van geheimhouding die al snel lek geprikt word door de media waarna hij zich angstvalig verbergt achter procedureel gekrakeel.

Mij is het duidelijk dat Het Schip Des Staats aanzienlijke averij heeft opgelopen. Het maakt meer water dan de pompen aankunnen. De bemanning zit al in de sloepen terwijl de vrouwen en de kinderen zich angstig vastgrijpen aan de weinige reddingsmiddelen en apatisch de ondergang tegemoet zien.

Hier dient ingegrepen te worden. Een moderne revolutie is nakend en noodzakelijk. Nederland moet voor iedere bewoner weer leefbaar worden zodat wij allen ons geluk kunnen najagen. 

Enkele maatregelen die ik voorstel:

Afschaffing van het koningshuis. Met de door de Duitsers aangestelde originele koning hebben zij toch al geen familiare binding meer en de ideologische grondslag (jazeker, het geloof) is een volstrekt achterhaald gebeuren door de scheiding van kerk en staat. Oh, en we hebben ook geen behoefte aan een president. Dat is gewoon meer van hetzelfde maar dan met een andere titel. We hebben een regering waarvan de ministers bij toerbeurt de vergadering voorzitten en de hoogwaardigheidsbekleder die komt kijken hoe leuk wij het doen ontvangen.

Minimalisering van de regelgeving en overheidsbemoeienis. De overheid is in het leven geroepen om haar bewoners te faciliteren in hun jacht naar geluk, welvaart en voorspoed. De overheid is niet in het leven geroepen als baangarantie voor middelmatig getalenteerden met onrendabele studies of titels. Breng de overheidsbemoeienis terug tot de kern. Regelgeving is prima waar nodig, maar absoluut doorgeschoten naar het verstikkende door afgunst, haarkloverij en controledrift. Minimaliseren dus.

Minimale eisen aan regeringsfunctionarissen, qua leeftijd, qua prestaties in de private sector en qua opleiding. Mensjes die nog nooit een slag hebben gewerkt in een echt bedrijf moeten eerst maar eens met hun poten in de klei gaan staan voor ze denken het wiel uit te vinden. 

Maximale salariĆ«ring voor publieke functies (en nu echt, zonder uitzonderingen). En geen wachtgeld meer. Geen bijzondere status voor de werknemers van Nederland BV. Wat u heeft gezaaid zal u oogsten. Uit het pluche gestapt? Vette pech, geen uitkering. Verwijtbaar ontslagen? Idem. Oh, en ook voor jullie is 70% van het sociaal maximum wel voldoende toch? 

Verbindingen tussen bestuur en bedrijfsleven dienen vermeden te worden. Voormalige ministers, bestuurders, top ambtenaren en bewindvoerders die na hun ambtsperiode zichzelf in riante betrekkingen parachuteren en volop gebruik blijven maken van hun invloed in het politieke bestel ten favure van deze private of semi overheids instanties zijn natuurlijk gewoon een vorm van corruptie en zelfverrijking die met wortel en tak uitgeroeid moet worden.

Afschaffing van het huidige leger. Nederland heeft geen adequate krijgsmacht, we hebben geen agressieve buren die ons zullen overvallen en er is geen enkele rationele reden om een krijgsmacht in stand te houden. Nederland heeft momenteel een showleger dat niet eens voldoende munitie heeft voor een oefening, laat staan voor een oorlog. Als alternatief kunnen we overwegen een dienstplicht in te voeren waarbij elke man en vrouw een (humanitaire)basistraining ontvangt en in geval van nood opgeroepen kan worden.

Belasting, altijd een heikel punt. Om te kunnen faciliteren zal er geld beschikbaar moeten zijn. Belasting is dus een onontkoombare noodzaak. Maar die belasting dient wel eerlijk te zijn en geen verstikkende werking te hebben op de economie van ons land. We zullen ons dus ook moeten realiseren dat niet alles wat we willen direct mogelijk is. Kernbegrip hier is een eerlijke verdeling van de lasten. De sterkste schouders enzo. Een flatrate op inkomen lijkt mij het meest zuiver. Dertig procent lijkt mij voldoende. Aftrekposten vervallen, de bewijslast bij vermoede belastingontduiking ligt bij de aanklager en dus niet zoals nu bij de verdediger.

Politie, ook al zoiets. Door de onmacht van de huidige overheid om een consistent beleid te definieren is de politie gedwongen naar de grillen van de politiek te acteren. De politie wordt door de burgers beschouwd als een verkapte belastingaarder met als hulpmiddel de wet Mulder. De gemiddelde agent op straat bedoeld het goed, maar wordt door de korpsleiding al snel ingezet voor allerhande zaken die de veiligheid van de burgers niet zichtbaar garandeerd maar veelal politiek gerelateerd zijn. Een prachtig voorbeeld is ons zwalkende softdrugbeleid. Ja we hebben koffieshops, maar diezelfde koffieshops mogen geen drugs in voorraad hebben, die ze wel mogen verkopen. U mag wel een kleine hoeveelheid softdrugs in uw bezit hebben, maar dat mag u weer niet zelf kweeken.

Vluchtelingen, nog een leuke. Vluchtelingen zijn welkom in ons land. Ook economische vluchtelingen. Ze mogen zelfs blijven indien zij daar de voorkeur aan geven. Maar wel onder voorwaarden. De eerste generatie krijgt geen Nederlanderschap. De tweede generatie is dat door geboorte automatisch. De nieuw aangekomene krijgen wel een verbeterde inburgerings begeleiding. Geen cursus, een begeleiding. Met daarin verplicht het vak “Goede buren” en het vak “Nederlandse traditie”. Geslaagd voor die begeleiding ben je pas wanneer je door de ballotage commissie uit je dorp bent geaccepteerd. Ook krijgen zij bij aankomst een screening op werkervaring en opleiding. De eerste vijf jaar krijgen zij de gelegenheid om in het verlengde van hun originele beroep bijgeschoold te worden naar het in Nederland gewenste niveau. Voor diegene die geen origineel beroep hebben uitgeoefend waar de economie van kan profiteren geld een scholingsplicht afgestemd op genoten opleiding of bepaald via assessment en behoefte van de economie.

Geloof. Geloven doe je maar in de kerk van je keuze. Ook als je Katholiek of Nederlands Hervormd bent. Of Islamiet. Die kerk mag je bouwen op een stuk grond dat je hebt gekocht. Ook midden in de stad. Zolang je daarmee geen overlast veroorzaakt. Ook mag je proberen je geloof te verbreiden. Maar, ook daar zijn grenzen aan. Die grenzen gaan we opnemen in de wet. Je mag niet oproepen tot geweld, je mag geen andere geloven veroordelen, kortom, je houd je maar gewoon netjes. Oh, en met een groep de wijk intrekken en aanbellen mag zeker niet. Verder hebben we niks met je geloof te maken. Dus ook niet op school, niet in het zwembad en zeker niet in de wetgeving. En nog iets…. Geloof is gewoon een vereniging en heeft geen aparte status. Dus ook gewoon belasting betalen!

Gezondheidszorg. Geen gedoe met toetsingscriteria en -centra meer, geen managers en  verzekeraars. Het ziekenfonds komt terug, de zorg is een faciliteit die de staat verschaft. Voor iedereen.

Dat was het wel een beetje. Belangrijke zaken die ik ben vergeten graag via facebook in de comments. Doet u ook een beetje aan lobbyen