Rutte 3 (straightfrom.nl)Rutte III geeft mij aanleiding voor, eindelijk, weer eens een gewoon stukkie hier. Lekker fulmineren tegen de gevestigde orde. Een gevestigde orde die overigens wel degelijk het water rond hun knieën voelt stijgen met de opkomst van steeds meer populistische partijen zoals de PVV en het FVD.

Wanneer ik beelden zie van de debatten rond de regeringsverklaring (waar het kabinet bij monde van de opperleugenaar Rutte verteld hoe ze voornemens zijn u zonder condoom of glijmiddel stevig anaal te nemen) dan schaam ik mij. Plaatsvervangend weliswaar, maar toch schaam ik mij diep. 

De minachting die de baantjesjagers (hoeveel ministers?) tonen voor de volksvertegenwoordigers (zouden ze dat nog steeds zijn of zitten er uitsluitend lieden die uit zijn op eigen gewin) die proberen hun standpunt belicht en misschien zelfs geaccepteerd te krijgen is stuitend. De duurbetaalde self-kickers van vak-K zitten onderling te kletsen als ware het een theekransje, zitten hun telefoon leeg te spelen, zitten te ginnegappen en zelfs te knikkebollen (Hi ouwe prins Bernhard, alweer Prinsjesdag?). Ze doen van alles in hun zelfvoldaanheid behalve wat ze horen te doen, opletten wat de anderen hun proberen te vertellen. Alle schaamte voorbij.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (samengesteld uit eigen gelederen in verband met het partijkartel en de baantjes carrousel) heeft dit te melden: “Het aandeel mensen dat het duidelijk de verkeerde kant op vindt gaan met Nederland stijgt trendmatig met grote schommelingen. Dat geldt ook voor sterk onbehagen, gemeten als combinatie van dit pessimisme en grote politieke onvrede.

Bovenstaande geeft wat mij betreft prima weer hoe het is gesteld met de vertrouwen van de Nederlanders in de politiek en in de bewindslieden. Wat dat betreft had Thierry Baudet het bij het rechte einde “Ons politieke systeem is aan het einde van z’n levenscyclus gekomen, het is tijd voor een politieke renaissance”. Hoe het kabinet over ons Nederlanders denkt moge duidelijk zijn. Dat bracht Klaas Dijkhoff (een VVD-er die genoeg koffie heeft gehaald voor Rutte om een baantje toegeschoven te krijgen) prachtig voor het voetlicht. Wij kunnen slechts snacken en netflixen. 

Het zal mij benieuwen hoelang dit zooitje nog blijft zitten voor de bevolking, gewapend met brandende toortsen en hooivorken massaal naar Den Haag trekt

Categorieën: algemeenpolitiek