Almere DichtbijMijn open brief heb ik ook geplaatst op Almere Dichtbij. Een van de reacties (die van Ron) triggerde me voldoende om toch maar weer in het toetsenbord te kruipen om de frustratie over zo’n tegengestelde mening van mij af te typen. Jammer genoeg krijg ik mijn hele reactie niet op de website geplaatst, dus vooruit ik offer hier weer wat kostbare digitale ruimte op om alsnog te proberen Ron mijn gelijk te laten inzien. Als eerste plaats ik een kopie van Ron zijn reactie en daaronder mijn elipsel.

RON:

mijn eerste reactie zonder de 20 reacties te hebben gelezen:
Deze maar ook andere opmerkingen komen op mij niet over dat het bestuur het verkeerd doet maar dat het uw persoonlijke ideeën zijn. Ik, maar ook vele andere vinden de Floriade helemaal geen verkeerd plan. Het is echt niet zo dat 80 % tegen is.
De stad wordt niet alleen prettig door een goed bestuur maar ook door prettige bewoners en die laten het maar al te vaak afweten.
Dat bewoners geen aangifte doen is een lariekoek verhaal en daarnaast heeft het niets te maken met besturen.
Dat het “gevoel” van onveiligheid stijgt is niet de schuld van het besturen maar van de media en internet die er voor zorgt dat elk gevalletje in het nieuws komt en dat er niet 1 of 2 verslaggevers erop duiken maar dat er 10 opduiken (dat was allemaal vroeger anders; en daarom neemt dat gevoel toe).
Hondenbelasting is niet illegaal. Dat er overal wordt bezuinigd is ook geen lokaal bestuursaspect maar een probleem dat wij allen (!) een miljardenschuld hebben en dat veel te laat hebben onderkend dat dat geen goede weg is. Betaald parkeren afschaffen (m.u.v. Almere buiten) leidt slechts tot verhoging van belastingen of bezuinigingen op andere plekken waar u juist zo tegenstander van bent.
Kortom ik vind het artikel uitstekend passen hier op dit internet waar het krioelt van mensen die klagen en die altijd maar alleen de negatieve kanten van problemen zien en altijd het bestuur of burgemeester de schuld van geven.

Mijn tegengas:

Beste Ron, ik begrijp uit uw reactie dat u tevreden bent met het huidige bestuur en de huidige gang van zaken in Almere. Dat respecteer ik natuurlijk. Helaas bent u een van de weinigen. Dat mag alleen al blijken uit de andere reacties op deze brief.

U bent het eens met een gemeentebestuur dat klakkeloos miljoenen gaat investeren in een tijdelijk prestigeproject, de Floriade, wat in nog geen enkele andere organiserende gemeente een succes is geweest en in alle gevallen is uitgelopen op een miljoenen verlies. Dat mag u van mij. Ik wil u alleen even wijzen op een ander artikel op Almere Dichtbij. Denkt u nu nog steeds dat een Floriade een goede investering is van onze belastinggelden?

Verder dan maar. De aangiften in Almere zijn gedaald, een feit waarop de politie baseert dat er minder misdaad is. Ikzelf ben het afgelopen jaar 3 keer het slachtoffer geweest van een inbraak en 1 maal van een fietsdiefstal. Dat zouden dus 4 aangiften moeten zijn, het werden er maar 2. Twee huizen verderop ongeveer hetzelfde verhaal. In een ander stadsdeel 5 inbraken in een jaar tijd en maar 3x aangifte gedaan (omdat er toch niets gestolen was want de spullen waren nog niet aangevuld). Dit zijn slechts 3 voorbeelden van vele die mij ter ore zijn gekomen.

Uw stelling dat dit niets te maken heeft met de gemeente gaat voorbij aan het simpele feit dat de burgermeester korpsbeheerder is, en dus per ultimo verantwoordelijk ook voor het functioneren van de politie. Aangifte van kleine criminaliteit is verworden tot een administratieve handeling om de verzekeringsmaatschappij te bewijzen dat er daadwerkelijk is ingebroken.

Uw eenvoudige redenatie dat het gevoel van onveiligheid de schuld is van de media, die berichten over zaken die passeren en daardoor de mensen aanzetten tot angst heeft enige validatie. Als tegenargument: wanneer er niets gebeurd dan is er ook niets om een onveilig gevoel over te krijgen. Ik wil u van harte uitnodigen om eens op een vrijdagavond, alleen, een fietstochtje te ondernemen over bijvoorbeeld het Spoorbaanpad. U zult daar geconfronteerd worden met vriendelijke jongeren die u zeker geen strobreed in de weg zullen leggen wanneer u tenminste uw mobile telefoon wilt afgeven en een geldelijke donatie wilt doen aan hun fonds hangjongeren. Misschien mag u zelfs uw fiets houden.

Hondenbelasting, is wel degelijk illegaal volgens een uitspraak van de Hoge Raad in Den Bosch. De uitspraak geeft aan dat de heffing in strijd is met het gelijkheidsbeginsel wanneer de gelden niet worden besteed aan het doel waarvoor de belasting geheven wordt. In Almere gaan deze gelden direct naar de Algemene middelen en worden dus niet gebruikt voor iets dat in de verte ook maar met honden te maken heeft.

Uw bewering dat er overal bezuinigd dient te worden dan maar…. Waarom is dat denkt u? is dat omdat B&W zich zo goed van hun taak hebben gekweten? Of zou dat zijn omdat zij zich voortbewegen op een te grote voet. Ik ben van mening dat het laatste het geval is en met mij velen anderen. Dat er bezuinigd moet worden ben ik volledig met u eens. Op bijvoorbeeld het onzinnige Nobelhorst, op de aanleg van een nieuw sportpark op 500 meter van het centrale Fanny Blankers Koen complex, op geldverslindende citymarketing etc. Misschien zelfs op een onzinnig groot ambtenarenkorps. Betaald parkeren is een belasting. Dat betekend dat de gemeente heeft gekozen om allerlei projecten, zoals o.a. de voorgenoemde, te financieren op oneigenlijke wijze en de kosten af te wentelen op u en alle andere Almeerders. Ik heb altijd geleerd dat wanneer je geen geld hebt je dan niets moet uitgeven, oftewel de tering naar de nering te zetten. En dat waarde Ron zie ik in ons bestuurlijk Almere niet gebeuren.

Natuurlijk dan als laatste uw verwijt dat ik mij alleen maar negatief uitlaat zonder oplossingen aan te dragen en anderen de schuld geef. Daar heeft u ten dele gelijk in, hoewel ik mijzelf liever zie als kritisch. Oplossingen zijn er genoeg te bedenken, ik heb er zelfs al een aantal gegeven in deze reactie.