gemeenthuis AlmereGeacht College van Burgemeester en Wethouders,

Als bewoner van het almaar aftakelend en opengebroken Almere voel ik mij geroepen u in deze open brief op te roepen op uw schreden weer te keren. In mijn ogen, en die van vele andere Almeerders verzaakt u uw primaire taak, aan u gedelegeerd door diezelfde inwoners, om van Almere een prettige stad te maken om in te leven met alle zaken die daar toe bijdragen.

U bent niet benoemd om allerlei prestige projecten, zoals de komst van de bij voorbaat gedoemde Floriade, door de strot van Almere te duwen. U bent benoemd om voor ons, de inwoners, zaken te regelen zodat wij hier zo prettig mogelijk kunnen leven, wonen en werken.

In mijn beoordeling faalt u in deze primaire taak. Bewoners doen geen aangifte meer van misdrijven omdat dit toch niets oplost. Het gevoel van onveiligheid bij de bewoners stijgt jaar na jaar. U draait de lokale middenstand met grof geweld de nek om door uw volharding in het betaald parkeren. U heft, illegaal, belastingen op het bezit van een huisdier en de voorzieningen voor de minima worden door u stelselmatig uitgekleed en gekort. Het groenonderhoud in de wijken is schrikbarend achterstallig en het zwerfvuil stapelt zich zichtbaar op. Het ontbreekt u aan initiatieven om juist in deze economisch mindere tijden werkgelegenheid te creëren voor uw inwoners. U delegeert uw  taken zoals onderwijs, jeugd- en sociale zorg naar instanties, door uzelf in het leven geroepen, en wijst daarna alle verantwoordelijkheid af.

Dit is in mijn ogen geen behoorlijk bestuur. Dit riekt in mijn optiek naar onkunde en een eigen agenda. Het door u gevoerde beleid heeft geen raakvlakken meer met de aan u gedelegeerde taken maar laat zich aanzien als een aaneenschakeling van verstrengelde belangen ter meerdere eer en glorie van uzelf.

Het zou u sieren wanneer u af zou zien van uw wedde totdat deze stad haar begroting realistisch op orde heeft, met aandacht voor de zaken, zoals voorgenoemd, die er werkelijk toe doen.

Ik wil u oproepen het betaald parkeren af te schaffen, te stoppen met het ontwikkelen van nieuwe bouwprojecten, afscheid te nemen van de Floriade, en u te richten op uw werkelijke taken, het leef- en woonbaar maken van Almere.