Daar staat het dan. Het openbare groen (dus de struiken, de grasvelden, de perken, de parken, eigenlijk de totale flora en fauna binnen de gemeentegrens) behoort tot de kerntaak van de gemeente. Voor al die belangrijke selfkickers (al dan niet gekozen) nog even een nadere duiding: de kerntaken zijn de bestaansreden van de organisatie die jullie zo ruimschoots van geroofd geld voorziet. Wij, de bewoners van de gemeente, hebben jullie ooit deze kerntaak opgedragen. Omdat wij dat zelf niet wilden of konden doen. Jullie hebben daar vervolgens een heel circus omheen gebouwd dat we nu wel kunnen betitelen als een waterhoofd met permanente dorst. Inclusief een clown met een ketting op zijn kippenborst (die aan die zwaar verzilverde ketting schijnbaar een soort van status ontleent in jullie pikorde).

Terug naar mijn punt. Ik constateer dat de gemeente nalatig is in het uitvoeren van deze kerntaak. Die constatering is eenvoudig te doen, ik hoef slechts uit mijn raam te kijken. Het enig stukje gemeentegrond dat er fatsoenlijk bijligt is de nieuwe aanplant van lavendel. Een burgerparticipatie project. Voor de rest tiert het onkruid welig, staat het gras 30cm hoog en zwerft het vuil er lustig op los. De ambtenaren verwijzen, wanneer een burger klaagt over de staat van onderhoud, naar een door de gemeente ingesteld onderhoudsniveau alsof wij daar wat mee hebben of zelfs maar begrijpen. Lees het stukje tekst in de vorige alinea nog even terug. Wij, de burgers, betalen voor de uitvoering van taken…..

Toch was het (groen)onderhoud nog een issue tijdens de verkiezingen. Waar de PvdA vrolijk en populistisch op inhaakte en zo ook als winnaar de stemlokalen verliet. Met achterlating van haar eigen zwerfvuil (zoals het respecteren van de verkiezingsuitslag en de gedane verkiezingsbeloften).

Zou ik de gemeente voor de rechter moeten dagen om een fatsoenlijke leefomgeving te krijgen voor mijn (alweer verhoogde) belastingen? Ik ga het eens uitzoeken….