ecologisch groenonderhoud in een stedelijke omgeving

Vandaag heb ik overleg gehad met de gemeente Almere, afdeling Groen. Met een hoge hotemetoot die uit zijn ambtelijke sluimer wreed werd gewekt door het kabaal dat het bewonerscollectief maakte in de lokale pers. Nee, hoewel tekstueel mooi omschreven moet ik dat stereotype beeld van de ambtenaar dat bij mij leeft hier ontkrachten. Het is zelfs zo erg dat de man een afspraak wil maken op vrijdag middag om verder te praten. 

Het gesprek is wat mij betreft zeker constructief geweest. De twee heren van het groene gemeentelijke apparaat blijken gewoon in een spagaat te zitten. 

– Aan de ene kant hebben ze te maken met een budget en de politieke beleidskaders terwijl aan de andere kant de recalcitrante bewoners zoals ik en de met mij optrekkende buren kabaal trappen. – 

Zoals de beide heren het verwoorden zijn er momenteel ook bewegingen gaande die juist tegen het door ons als collectief zo gewenste maaibeleid ingaan. De politiek laat hier hun oor naar hangen en zadelen op die manier de afdeling op met een kader/beleid waar zij uitvoering aan moeten geven. En dat beleid botst met wat wij zouden willen.

grasveld met heuphoog onkruid en afval - straightfrom.nl
De huidige staat van onderhoud

Na wat schermutselingen (“Kent u de beweging die in Almere gaande is om in de maand mei niet te maaien?” – “Ja hoor, maar betekent dat dat de gemeente nu alle andere maanden wel gaat maaien, dat is een mooie vooruitgang.” ) we zijn uitgekomen op een stukje gezamenlijke grond. Waar mogelijk binnen de beleidslijnen en de ecologische doelen waar de gemeente zich aan wil houden. 

Omdat het collectief al een aantal acties voor ogen had, en we deze ook gecommuniceerd hebben naar de heren van het Almeerse Groen, en omdat diezelfde heren ook bepaalde ideeën hadden over de te nemen stappen hebben we de plannen even in de koelkast gezet. We zijn overeengekomen te kijken naar alternatieven en wat we als bewonerscollectief een acceptabel groenonderhoud vinden.

Misschien dat we uitkomen op een alternatief met een bijenlint in het veld wat wel ecologisch beheerd kan worden (zonder dat het een overwoekerde indruk maakt overigens). We praten binnenkort verder. Tot die tijd is het een overweging om de politiek te benaderen en waar nodig onder druk te zetten.

Mochten we met trekkers en maaiers optrekken naar het ijzige gemeentepaleis dan leest u het hier als eerste!