boze bewoners pikken het niet meer.

Alleen is maar alleen. Als individu kan je een vuist maken, maar als collectief kan je een grotere vuist maken. Of komt de klap gewoon harder aan. Vandaar dat ik een initiatief heb genomen om de bewoners van de Pastelstraat te bundelen in onze strijd tegen de afdeling Groen van de gemeente Almere. Ondertussen is het bewonerscollectief een feit, met als initiële deelnemers Bob, Meta en Alex (huisnummers & handtekening beschikbaar voor verificatie doeleinden).

grasveld met heuphoog onkruid en afval - straightfrom.nl

De gemeente maakt graag gebruik van afbeeldingen van de rode donders en hun omgeving voor publiciteitsdoeleinden. Overal in de lokale overheidsgebouwen en folders kom je de iconische foto’s van de drie rode flats tegen. Helaas is de huidige situatie vele malen minder idyllisch. De omliggende grasvelden zijn door het jarenlange slechte onderhoud verworden tot overwoekerde onkruidvelden gelardeerd met zwerfafval. 

Verschillende bewoners hebben meerdere malen, verspreid over meerdere jaren zelfs, de gemeente benaderd om haar te verzoeken haar onderhoudsplicht serieus te nemen. Bij monde van de verantwoordelijk ambtenaar komt er een warrige afgeraffelde e-mail over vogeltjes en bijtjes (zie e-mail hieronder). De ambtenaar neemt niet eens de moeite om de melding goed te lezen want hij haalt er andere velden dan die van de Pastelstraat bij. Het moge duidelijk zijn dat wij hier geen genoegen meer mee nemen. Onze woonomgeving is geen ecologisch experiment, geen mogelijkheid tot bezuinigingen zodat B&W een leuk feestje extra kunnen organiseren maar een grootstedelijk park/grasveld en behoeft fatsoenlijk en adequaat onderhoud.

e-mail gemeente Almere 1 - straightfrom.nl
het antwoord van de beambte op het verzoek tot onderhoud

Uiteraard hebben wij hier een leuk antwoord op gecomponeerd. Hieronder de tekst die wij hedenochtend hebben verstuurd (wederom naar info@ want een ambtenaar van de gemeente Almere is natuurlijk niet direct te bereiken).

Geachte heer xxxxxxxx,

Uit uw antwoord maak ik op dat u denkt dat dit voldoende onderbouwing is voor de schandalige staat van onderhoud van de grasvelden aan de Pastelstraat. In de optiek van de in het bewonerscollectief verenigde bewoners is dit niet zo.

Uw bezuinigingsdrift verpakt in een dun laagje liefde voor ecologisch natuurbeheer is niet op zijn plaats in een stedelijke omgeving, behalve daar waar de meerderheid van de raad, die de bewoners van Almere vertegenwoordigen, heeft besloten in de maand mei niet te maaien ter bevordering van de insectenstand. Bij mijn weten is een dergelijk besluit niet genomen.

Door het gebrek aan onderhoud is het gras op kniehoogte, zijn uitgezaaide gewassen (die afkomstig zijn van de intensieve landbouw, en dus niet thuishoren in het stedelijk groen) inclusief onkruid zoals brandnetels tot heuphoogte en daarboven gegroeid. Het eenvoudig mulchen van een dergelijk veld is al niet meer mogelijk daar het maaiafval dermate veel is dat het de onderlaag zal verstikken.

De gemeente heeft een wettelijke zorg- en onderhoudsplicht en in de optiek van het bewoners collectief van de Pastelstraat onttrekt u zich daar aan. Wij verzoeken u dan ook zo spoedig mogelijk een passend niveau van onderhoud toe te gaan passen in de Pastelstraat zodat wij als bewoners gebruik kunnen maken en weer kunnen genieten van onze grasvelden.

Mocht u niet overgaan tot dit door ons gewenste niveau van onderhoud, dan kan ik u verzekeren dat wij niet alleen ons zullen wenden tot de pers maar ook alle andere middelen die ons te beschikking staan zullen aanwenden om u, en uw werkgever de Gemeente Almere, alsnog te dwingen haar zorgplicht serieus te nemen.

Als voorproefje zullen wij alle correspondentie alvast opnemen op een blog waarvan bekend is dat dit regelmatig gelezen wordt door landelijke media en uiteraard ook gaan posten op de Facebookpagina van de Pastelstraat.

Vertrouwende u hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben,

Met Vriendelijke Groet,

Jeroen M. Groot

Woordvoerder bewonerscollectief Pastelstraat.

We zijn in afwachting van het antwoord. Wanneer dat binnenkomt gaan we eens kijken hoe we daar weer mee omgaan. In ieder geval zullen we jullie via dit blog en de facebookpagina op de hoogte gaan houden.