Ziekenhuis

  Eenieder die mij een beetje kent weet dat ik, door schade en schande wijs geworden, een pesthekel heb aan ziekenhuizen. Maar, helaas, soms ontkom je er niet aan. Op (werk)vakantie in het prachtige Saint Saveur de huppelepup kreeg ik toch wel veel, heel veel last van een ei groot abces Lees meer…

Pissig? Wat je zegt!

Natuurlijk ben ik pissig. Onrecht is mij aangedaan. En iedereen die mij ook maar een beetje kent weet dat juist onrecht een van de zaken is die mijn bloed doet koken. Mijn gekrenkte gevoelens gaan dan diep, heel diep. En die gevoelens uit ik dan ook, waar maar mogelijk. Schoppend, Lees meer…

Afscheid

Ja, ik ben weg bij het bestuur van Rugby Academy MiddenOost. Heb afscheid genomen. Deels om de zaken in het vorige stukje maar vooral omdat ik het niet trek om steeds aangesproken te worden op de verantwoordelijkheid van iemand anders. Ook voor mijzelf deze onfrisse zaak maar eens op een Lees meer…

Ongepaste gedachten

Ieder die mij kent weet dat ik vaak mijn (ongepaste) gedachten zonder tussenkomst van welke remming dan ook uitblaat. Soms, heel soms, weet ik mijzelf enigszins in te houden. En dat is maar goed ook. Maar toch… ze blijven dan knagen, die gedachten, ze staan tegen mijn huig te schoppen Lees meer…

Zielige vrouw

Ja, op een gegeven moment is het zover. Ondanks dat ik behoorlijk relaxt ben kan je een punt bereiken dat je over mijn irritatiegrens heen dendert. En dat deze zielige vrouw, ene mevrouw J.D. uit A. gelukt. Dat resulteert dus in een stukkie, want ook ik dien zo heel af Lees meer…

Zwarte Piet

Is het jullie ook opgevallen? Het is nog niet eens november en onder allerlei beschimmelde zwerfkeien kruipen slijmerige types tevoorschijn die zo nodig hun mening dienen te verkondigen over een oer-Hollandse traditie, Sinterklaas. Nu is er veel te zeggen over het feest van Sinterklaas en er zijn zelfs negatieve dingen Lees meer…

Artikel 7, de rechtsstaat verdwijnt

de vreedzame demonstrante

de vreedzame demonstrante

Een paar stukjes geleden schreef ik, alweer, over de teloorgang van onze rechtsstaat. En wat schetst mijn verbazing toen ik hedenochtend mijn internet opentrok om de dagelijkse nieuwtjes tot mij te nemen? Het is nog veel erger dan ik al dacht.

Volgens de grondwet, artikel 7, mag je voor je eigen mening uitkomen, zowel in woord als in geschrift, zonder aan wie dan ook daar verantwoording voor af te moeten leggen. Maar daar hadden de dienders in Utrecht geen enkele boodschap aan. Voor het oog van de camera zijn deze overijverige beambten aan het blunderen geslagen. Zij arresteren een dame, die geheel volgens de wet, voor haar mening uitkomt. Misschien dachten zij de bejaarde die ons land regeert te moeten beschermen tegen haar onwelgevallige onderdanen, of in ieder geval de mening van die onderdaan. Misschien dachten zij dat ze het recht hebben om zelf de wet te overtreden… wie weet wat er door hun gedachten is geslopen. Het blote feit dat het in hun gedachten opkomt om op een dergelijke flagrante wijze de grondwet van ONS land te overtreden geeft in mijn optiek ruimschoots aan hoever we al zijn weggezonken in het moeras van onderdrukking!

(meer…)

Gevaar voor de gewone burger!

geld en boeienWat er nu weer uit de pet van oud officier van Justitie Teeven vandaan is gekomen, en waar zelfs een meerderheid voor is gevonden in de tweede kamer is echt ten hemel schreiend. Dit wetsvoorstel geeft duidelijk aan dat de Nederlandse staat langzaam maar zeker vervalt naar een dictatoriale samenleving die Orwell in zijn wildste dromen niet had kunnen bevroeden.

Teeven, die al eerder dit soort wilde ideeën lanceerde, heeft bedacht dat in het kader van de “pluk ze” wetgeving men al kan overgaan tot beslaglegging als iemand is verdacht. Ja, lees die zin nog maar een, al als iemand is verdacht! Hij heeft hier een “zachte” grens in gesteld van € 5.000,-, maar geeft in zijn toelichting al aan dat dat ook wel eens minder zou kunnen zijn.

(meer…)