boef-vrouwJubel ende Juicht! Ja, alles kan een stukkie veroorzaken, zelfs een plaatsvervangende euforie. De euforie die door mijn systeem ging toen ik hier las dat de ranzige stichting Brein eindelijk eens plat op zijn plaat was gegaan. Jarenlang heeft de stichting Brein misbruik gemaakt van de ongelofelijk volle beurs die ze ter beschikking was gesteld door de achterhaalde copyright maffia. Om hun gelijk te halen hadden ze allerlei louche advocatentrucjes, o.a. een ex parte bevel, weten te ontwrochten aan obscure rechtsboeken.

Een ex parte bevel is een bijzonder verstrekkend middel dat houders van intellectuele eigendomsrechten ten dienste staat om een einde te maken aan een dreigende inbreuk. Het is eigenlijk een super kort geding waarbij de tegenpartij niet wordt gehoord. Timmie Kuik en consorten dienden een verzoekschrift in bij de rechtbank, roeptoeterend dat iemand inbreuk maakt op hun, of op die van hun geldschieters, intellectuele eigendomsrechten en vorderde een verbod op bepaalde handelingen (waarmee bijvoorbeeld de gehele bedrijfsvoering kan worden stilgelegd) met gebruikmaking van absurd hoge dwangsommen. En dit alles zonder het recht van hoor en wederhoor!

Door slim uit te zoeken welke seniele digibetische rechter ondanks beter weten van familie, vrienden, kennissen en werkgever (onze onvolprezen overheid) waar nog af en toe, meer uit medelijden dan voor vakbekwaamheid, een zaak behandelde wisten zij zich verzekerd van de ideale omstandigheden om hun laag bij de grondse ongrondwettelijke eis toegewezen te krijgen. De partij tegen wie het bevel zich richt, vaak tieners die een beetje onderlegd zijn in internetten, kan dan niets anders doen dan gehoor geven aan het verbod (anders verbeurt hij de absurde dwangsommen), en eventueel, als hij daarvoor de middelen heeft, een opheffingskort geding beginnen.

En nu, nu heeft diezelfde stichting eindelijk een rechtbank getroffen die hun terug fluit, nee…sterker nog… hun een slag toebrengt en de vloer aanveegt met de voorgenoemde seniele collega die dergelijke uitspraken ten bate van zijn amices deed. Oh ja, of ze ook nog eventjes 326 DUIZEND euries wilden overboeken ter compensatie van de kosten…. niet heel veel gezien het salaris van Timmie maar toch een sigaartje minder dan voorheen….

Ik ben er blij mee en ga gewoon door met mijn grondwettelijke recht op downloaden. Ondanks dat Fredje T. na bezoek van Timmie en zijn blije rakkers dat ook heeft geprobeerd te killen (NehNeh… lekker puh)