Ja zeg, wat een gelul. Nee, verkopen kan je niet leren. Verkopen behoeft een zekere flair, een brein dat in staat is om snel te schakelen en creatief is, een scherp oog, een luisterend oor, een sociale opstelling maar vooral doorzettingsvermogen. Die combinatie en nog een aantal geheime ingrediënten maken een verkoper. Dus, al die trainingen en zogenaamde succestrainingen zijn methodes om de cursusgevers (aka trainers) een inkomen te verschaffen maar zullen van een boekhouder nooit een verkoper maken.

Natuurlijk kan je een verkoper (m/v) aanscherpen door middel van training maar echt nodig is dat niet. Een verkoper weet van nature wel hoe te handelen in verschillende situaties. Misschien dat producttraining nog enige invloed heeft op de prestaties maar ook dat is niet noodzakelijk.

Wat wel nodig is voor een succesvolle verkoper is een goede achterban, een juist kader waarbinnen de verkoper kan floreren en waar alle randvoorwaarden voor succes worden ingekleurd. Want als de verkoop stagneert kan dat aan veel zaken liggen, maar meestal niet aan de verkoper. Want die is voor het salaris voor een groot deel afhankelijk van provisie dus die doet wel zijn best. In de praktijk zijn het meestal de randvoorwaarden die niet deugen. De marketing, de organisatie of zelfs het product zijn factoren die hier meestal scheef zitten. Maar om dat boven tafel te krijgen moeten wel de schellen van de ogen. Daar is een objectieve buitenstaander voor nodig die de hele organisatie doorlicht en de vinger op de pijnlijke plekken weet te leggen, zonder aanziens van de persoon of de koninkrijkjes binnen een bedrijf.