Eigen volk eerst

Volgend op het verhaaltje over de buuv ben ik in een bedachtzame stemming vervallen. Over waarom ik haar niet een helpende hand toesteek, terwijl ze er duidelijk een kan gebruiken. Maar ik realiseer me dat ik me niet alleen afsluit voor de buuv, het gaat verder.