Bart Smit, een drama in Almere Buiten

Vandaag per e-mail systeem op de Bart Smit website verstuurd Jammer genoeg heeft u op uw website geen kopje klachten. Vandaar dat ik het maar eens via deze weg probeer. Ja, ik wil een klacht indienen, al was het maar om lucht te geven aan het gevoel van uiterste frustratie.